Opstart af ferskvandsakvarie

Opstart af ferskvandsakvarie

10-09-2021

Der er ting du skal tage hensyn til, inden du køber et akvarie og gør det klart til dine nye ferskvandsfisk. Med den rette viden kommer du let i gang og får indkøbt det helt rette og nødvendige udstyr til akvariet. Når du har indkøbt de rette ting til dit akvarie, så er der flere trin, der bør følges, for at du kommer godt fra start og vælger fisk, der med de rette betingelser kan holde sig sunde og raske. Læs mere her i guiden om opstart af ferskvandsakvarie.

Inden opstart af akvarie

Inden du vælger et akvarie til dine kommende ferskvandsfisk, er der enkelte ting, du skal tage stilling til. Først og fremmest skal du gøre det klart hvilke fisk du ønsker i akvariet. Hvilken størrelse har de som fuldvoksne og hvilke fisk går de eventuelt godt med uden problemer. Samtidig skal du undersøge om der eventuelt er nogle særlige behov som de ønskede fisk har behov for i akvariet. Når du har fundet frem til de rette fiskearter, kan du tage et kig på akvariets størrelse. Det er ideelt at akvariet først og fremmest er så stort som muligt, også selvom der kun er tale om små fisk. Jo større akvariet er, jo bedre et vandmiljø vil du kunne opretholde. Akvariet skal yderligere have mulighed for at stå forsvarligt, på et møbel der kan holde til vægten af det fyldte akvarie, ligesom at det skal kunne stå uden direkte påvirkning af sollys.

Opstil akvariet og påfyld den rette bund

Bunden er særlig vigtigt for enhver fisk, også dem der lever i ferskvand. Med den rette bund stimulerer du fiskene til den rette adfærd og dermed også en bedre sundhed. Når du opstiller dit akvarie, skal du sikre dig at det står forsvarligt og placeret uden direkte påvirkning fra sollys. Derefter bør du følge trinene;

  • Læg en bundlagsgødnings måtte i bunden af dit akvarie og påfør småsten ovenpå

En bundlag med gødning giver grobund for væksten af dine akvarieplanter, der også er nødvendige i akvariet. Småsten påføres ovenpå bundlaget og børe være af en størrelse der er passende til de fisk du ønsker i akvariet. Vigtigst af alt bør det være helt fri for kalk. Størrelsen til et almindeligt prydakvarie, hvor der også skal befinde sig snegle og rejer, anbefales at være mellem 0,7 og 1,4 mm. Gruset lægges i en tykkelse på omkring  4-6 cm, samtidig med at der er et område bagerst i akvariet med en anelse højere lag. Jo lysere grus du vælger, jo sværere vil det være at holde rent.

  • Påfyld vand og tilslut filteret

Efter at du har tilført koldt vand til akvariet, uden at hvirvle gruset rundt, tilslutter du filteret. Filteret bør have en kapacitet der kan rense hele akvariet og af en størrelse der er 2-3 gange større end volumen af akvariet i timen. Du kan eventuelt nu tilføre den ønskede dekoration til akvariet, på nær levende planter.

  • Påsæt filteret og varmelegeme i nogenlunde samme placering

Varmelegemet tilsluttes akvariet og placeret i nærheden af filteret. Ved at have filter og varmelegeme i nærheden af hinanden sikrer du den rette vandtemperatur fordeles jævnt i hele akvariet. Temperaturen bør være omkring 24-25 grader. Temperaturen øges når der sættes fisk i akvariet, men for høj en temperatur vil til en start give bedre grobund for algevækst.

  • Tilslut lampe eller ovenlys til akvariet

Du bør tilslutte lyset til dit akvarie allerede nu. Det bør være tændt 6-7 timer i døgnet, for at give gødningsmåtten de rette betingelser for at virke i vandkulturen, inden du tilsætter fiskene.

Tilsætning af levende planter til ferskvandsakvariet

Efter 14 dage, vil dit akvarie med ferskvand og med gødningsmåtten være klar til at få tilført levende akvarieplanter. Som med alle andre planter, er nogle nemmere at passe end andre. Hvis det er første gang du laver opstart af et akvarie, bør du vælge nemme akvarieplanter. Yderligere bør du undersøge om der er nogle af de fisk du ønsker i akvariet, der kan have særlige behov for bestemte planter. Forskellige planter i akvariet et vigtigt. Fiskene bruger det til at kunne gemme sig blandt andet og til at yde deres normale adfærd, hvilket er nødvendigt for en god velfærd og sundhed.

Cirka en uge efter at der er tilført planter til akvariet og de har fået mulighed for at fæstne sig til bunden, kan du tilføre små rejer og eventuelt snegle til akvariet. Lad gerne rejer og snegle bo i akvariet uden fisk en i 4 til 6 uger. Her kan du samtidig sikre dig, at varmelegeme, filter og lys fungerer som det skal. Du bør udskifte omkring en fjerdedel af vandet en gang ugentlig for at opretholde den rette vandkvalitet.

Nu er du endelig klar til at tilføre dine ønskede ferskvandsfisk

Efter at akvariet har stået med smådyr og snegle i minimum 4 uger, er du mere eller mindre klar til at tilføre dine ønskede ferskvandsfisk. Inden du er helt klar, bør du tjekke for næringsstoffer i akvariet. Du skal sikre dig at nitrit niveauet er på 0. Hvis ikke dette er tilfældes, skal du udskifte 25% af vandet med minimum 3-4 dages mellemrum, indtil niveauet af nitrit igen er på 0. Og så er du klar! Når du tager til dyrehandleren for at udvælge dine fisk bør du være omhyggelig. Du bør sikre dig at fiskene ikke er syge, ved at lave et forarbejde hvor du tilkender dig viden om de symptomer der finder sted for de mest almindelige fiskesygdomme. Ved at vælge fisk der er sunde og raske, undgår du syge fisk og en eventuel spredning til dit eget akvarie. Start med at tilføre få fisk af gangen og hvis det er første gang med et ferskvandsakvarie, bør du vælge nogle fiskearter der er hårdføre og nemme at holde. Så snart du kommer hjem med dine fisk bør du foretage følgende proces;

  • Put dine fisk i den lukkede plasticpose i dit akvarie. Lad dem blive der i minimum 10 minutter.
  • Påfør en lille mængde akvarievand til plastikposen og luk den igen, men plastikposen er i akvariet.
  • Gentag processen med tilførsel af vandet, indtil der er dobbelt op på mængden i plastikposen.
  • Derefter kan du lukke fiskene fra plastikposen til akvariet.

Hvis du ønsker flere fisk til akvariet, bør du vente 2-3 uger inden der kommer nye fisk til.

Nu er du godt klædt på til opstart af et akvarie!

Køb alt tilbehør til dit akvarie hos Dyreverdenen.

Vi er klar til at hjælpe dig

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?