Hvilke foder spiser krybdyr?

Hvilke foder spiser krybdyr?

10-09-2021

Krybdyret er en broget dyregrupper, der strækker sig hele vejen fra øgler til skildpadder. Deres kost er derfor heller ikke entydigt den samme.

Krokodillen spiser fisk og et landdyr eller to, hvis den kan opsnappe det. Skildpadden er også kødæder, men spiser ikke større fisk, pattedyr, fugle og aldrig andre skildpadder, som krokodillen gør.

Fælles for alle krybdyr er dog, at du som ejer skal sætte dig ind i dit krybdyrs foder. Ringe foder svækker dyrets levestandard.

Se vores store udvalg af krybdyr foder HER

En broget dyregruppe

Krybdyr kan være krokodiller, tuatarer, øgler, slanger og skildpadder. I den danske natur har vi udelukkende slanger og øgler. Du har måske selv set et firben eller en hugorm i den danske natur.

Når terrariet fyldes med et krybdyr, er der dog sjældent med disse mindre eksotiske arter. Det vil oftere være med eksotiske øgler, slanger eller skildpadder. 

De eksotiske krybdyr skal have varme for at kunne overleve i vores kolde klima i Nordeuropa. Krybdyr har nemlig vekselvarme. Det betyder, at de får varmen fra de omgivelser, hvorfra de tager del. De producerer ikke varme i kroppen, som os mennesker f.eks. gør, men skal hente den i naturen.

Denne søgen efter varme områder at leve i har en stor indflydelse på dyrenes føde. De lever ofte i klimatiske områder, hvor bestanden af insekter og dyr inkluderer flere arter end i Danmark. Hvorfor føden er meget varieret. 

Nærende kost fyldt med vitaminer og mineraler

Med til den varierede kost, som din skægagam, landskildpadder, python mm. spiser, hører sig, at deres forfædre var vilde dyr. Du har en tam python, men tam var slangens oldeforældre angiveligt ikke.

Generelt er reglen, at vilde dyr spiser mere varieret end tamme dyr. Det er ofte et spørgsmål om, hvor stor variationen der er hos din dyrehandler. Selv med en kæmpe dyrehandler vil du dog aldrig kunne variere kosten tilsvarende det, din python eller landskildpadde ville få naturligt.

Derfor er opfordringen altid, at du undersøger, hvilket foder der imødekommer krybdyrets behov bedst. Du kan altid spørge din dyrehandler. Spørg også, om dyrehandleren kan anbefale indkøb af vitamin- og mineraltilskud.

Køb derfor gerne en varieret mængde insekter, mus, larver, biller osv. Men sørg samtidig for, at krybdyret får den rette mængde vitaminer og mineraler. Du kan ende med et beskadiget krybdyr, hvis vitaminer og mineralers betydning overses.

Levende foder holder krybdyret aktiv

Krybdyr er som udgangspunkt vilde dyr. Vilde kødædende dyr jæger vilde insekter og dyr, nedlægger dem og æder dem. Det ligger helt indlejret i dyrets instinkt at jage og æde levende dyr.

Derfor vil opfordringen også lyde på, at du skal lade krybdyret jage. Døde mus, larver, biller, fluer og andre insekter er belejlige at opbevare døde. Men for krybdyret i buret er det levende foder en luksus, som den kender fra naturen og værdsætter.

Lad endelig gerne dit krybdyr få en jagt ud af at finde byttet. Gør det besværligt for krybdyret at finde, fange og nedlægge sit levende foder. Det er måske ikke altid det mest nydelige syn, men så kig væk. Krybdyret skal holde sine instinkter vedlige, særligt hvis du ønsker et sundt krybdyr som trives i sit terrarie.

 

Vi er klar til at hjælpe dig

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?