Hvad betyder den nye veterinære EU-forordning for dit kæledyr og dig?, bliv klogere på emnet HER.

Hvad betyder den nye veterinære EU-forordning for dit kæledyr og dig?

17-05-2022

Den nye veterinære EU-forordning har stor betydning for dig som ejer af et kæledyr. Personligt betyder den højst sandsynligt ikke ret meget, med mindre du har dyrehold, eller dyr som på anden vis skal medicineres. Dog har den betydning for din pengepung, uanset om du ejer et lille hamster eller en stor hest.

Dertil har den nye veterinære EU-forordning stor betydning for landets dyrlæger. Deres arbejde bliver på mange måder besværliggjort og urimeligt begrænset. Deres viden og erfaring tilsidesættes og erstattes af den forordning. Selv om den nye veterinære EU-forordning netop kun er en forordning, har den nøjagtig lige så stor betydning og vægt som en lov.

En del af lovgivningen

Den nye forordning er at betragte som reel lovgivning, som skal overholdes på lige fod med al anden lovgivning. Dyrlægerne i Danmark er stort set alle sammen meget frustrerede og lettere forundret over den.

Konsekvenserne for din dyrlæge og dermed for dig og dit kæledyr, kan du læse mere om herunder. Stort set alle grupper af dyr bliver berørt i større eller mindre udstrækning. Bekymringen for vores relativ høje standart for dyrevelfærd bliver større, efter den er blevet indført.

Loven får betydning for din pengepung

Din pengepung bliver berørt af den nye veterinære EU-forordning. Ikke fordi din dyrlæge sætter priserne op, men simpelthen fordi du bliver nødt til at møde fysisk op med dit kæledyr, hver eneste gang du skal have hjælp af dyrlægen.

Alle de tilfælde hvor du før bare kunne ringe til dyrlægen, kræves det nu i den nye forordning at du møder personligt op, betaler for en hel konsultation, recepten og selve behandlingen.

Hvornår træder den nye veterinære EU-forordning i kraft?

Den ny veterinære EU-forordning trådte i kraft d. 28. januar og har haft virkning fra nøjagtig denne dag. Måske har du selv oplevet at din dyrlæge ikke kunne træffes, før eller efter denne dato.

Over hele landet har der været afholdt møder og kurser for at imødekomme den ny veterinære EU-forordning. Dyrlægerne landet over er således klædt godt på til deres nye hverdag, hvilket ikke betyder at de nødvendigvis byder den velkommen.

Hvad er formålet med den nye veterinære EU-forordning?

Formålet med den nye forordning er at begrænse udskrivning af unødvendig medicin. Både blandt dyr og mennesker er der et alt for stort forbrug af medicin. Specielt penicillin og andre antibiotika er ad åre blevet udskrevet i alt for store mængder. Måske har du oplevet på egen krop, at din læge har bedt dig gå hjem under dynen og drikke varm te i stedet for at give dig penicillin. Overforbruget er nemlig ikke noget, der først er blevet opdaget lige nu og her. I mange år har danske læger og dyrlæger været på forkant med situationen og netop begrænset deres udskrivning af præcis penicillin og andre antibiotika.

Farligheden ved resistens

Resistens er naturligvis meget farligt. Resistens betyder, at der ikke længere findes en effektiv behandling for visse sygdomme. Penicillin og andre antibiotika er vores stærkeste og i mange tilfælde eneste våben mod en lang række sygdomme. Hvis store grupper af mennesker og dyr bliver resistente, kan det således blive en livstruende og meget katastrofal situation.

Andre medicingrupper er også omfattet af den ny veterinære EU-forordning.

Din dyrlæge får færre præparater at tilbyde dit dyr

Din dyrlæge har ikke længere samme udvalg af præparater at vælge i mellem. Når EU laver et regulativ, gælder samme regler for samtlige EU-lande. I Danmark betyder det simpelthen, at mange præparater helt udgår og at andre bliver fredet. Din dyrlæge, der har erfaring og viden, kan altså ikke længere vælge præcis det præparat, der efter hans eller hendes overbevisning er det bedste, men skal vælge et, der er godkende af EU, uanset hans eller hendes egen overbevisning.

I nogen tilfælde vil du nok ovenikøbet opleve, at dit kæledyr ikke kan få tilstrækkelig smertedækning.

Dine gamle recepter kan være ugyldige

Recepter som er udskrevet før skæringsdagen, kan nu være ugyldige. Dels kan de indeholde medicin, som ikke længere kan sælges, og dels kan dosis være forkert i forhold til den nye veterinære EU-forordning. Den nye forordning giver nøje anvisning til, hvilke præparater der må bruges og påpeger, at dyrlægen skal overholde de anvisninger, der følger med præparatet. Din recept skal derfor fornyes.

Den nye veterinære EU-forordning tillader ikke, at du bare ringer og snakker med din dyrlæge, og telefonisk forklarer ham problemet. Du skal møde personligt op med dit syge kæledyr. Dyrlægen skal tilse dyret igen. Derefter kan du få en ny recept og en ekstra regning for konsultation hos dyrlægen.

Din dyrlæge må ikke tilpasse dosis

Endnu en konsekvens af den nye veterinære EU-forordning er, at dyrlægen ikke længere må bruge sin erfaring, viden og sunde fornuft i forhold til dosering af medicin. Dyrlægen skal udskrive nøjagtigt den dosering, der er angivet på præparatet.

Førhen ville din dyrlæge i mange tilfælde tilpasse dosis og varighed efter nøjagtigt dit dyr. Det må han eller hun ikke længere. Det kan både betyde, at dit dyr får alt for meget medicin, og at det får alt for lidt.

Din dyrlæge skal se dit kæledyr før en behandling og ved forlængelse

Fremover skal din dyrlæge tilse dit dyr, uanset om det er en ny eller en gammel sygdom. Hvert enkelt tilfælde, hvor lille det end måtte være, skal gå gennem en konsultation hos dyrlægen.

Du kan ikke længere nøjes med at ringe til dyrlægen. Heller ikke selv om han udmærket godt kender dit kæledyr, og udmærket godt ved hvad det fejler. Den nye veterinære EU-forordning tillader ikke udskrivning af noget som helst uden forudgående konsultation.

Mange dyrlæger er frustrerede over den nye veterinære EU-forordning

De fleste dyrlæger i Danmark er både frustrerede og bekymrede over den ny veterinære EU-forordning. Den har sider, som de frygter giver bagslag. Deres frustration går på tre hovedpunkter: 1) Dyrlægernes faglighed tilsidesættes, 2) Loven kan give bagslag og 3) Frygten for at stå helt uden behandlingsmuligheder.

Dyrlægernes faglighed rammes hårdt

Dyrlægerne føler, helt velbegrundet, at deres faglighed tilsidesættes. I Danmark er vores dyrlæger yderst veluddannede og meget kompetente. Dyrlægerne fratages nu deres viden, kompetence og erfaring. De bliver beordret kun at bruge visse præparater, kun i den dosis der er anvist, og de må ikke rådgive telefonisk. Al deres erfaring og forhåndsviden om hvert enkelt dyr bliver tilsidesat og ugyldiggjort.

Frygter at loven virker modsat

Dyrlægerne er meget bange for, at den nye veterinære EU-forordning kommer til at give bagslag. De forudsiger en stigning i forbruget af penicillin og antibiotika, fordi der nu kun må doseres efter anvisningen, hvilket i mange tilfælde betyder en højere dosis end den, dyrlægen førhen ville havde udskrevet.

Mange forløb vil derudover blive forlænget eller skulle gentages, fordi dosis i første omgang var for lille. Den nye veterinære EU-forordning er netop skabt for at begrænse brugen af penicillin og andre former for antibiotika, men dyrlægerne forudser, at loven vil have den stik modsatte effekt.

Lægemiddelproducenter kan stoppe produktionen

Det værst tænkelige scenarie er, at der over kort til vil blive nedlagt mange produktioner af lægemidler, så dyrlægerne simpelthen ikke kan udskrive medicin. Denne frygt er heller ikke ubegrundet. Den nye veterinære EU-forordning er så gennemgribende, at stort set ingen lægemidler i dag lever op til kravene.

Det betyder store omkostninger for lægemiddelproducenterne at skulle omlægge produktionen. Dyrlægerne frygter at problemerne, de besværlige omlægninger og de økonomiske konsekvenser vil få flere lægemiddelproducenter til helt at droppe deres produktion og satse på andre områder, der ikke er behængt med samme restriktioner.

Den nye veterinære EU-forordning har betydning for alle grupper af dyr

Den nye veterinære EU-forordning gælder både for kæledyr og produktionsdyr. Loven har forskellig betydning i de forskellige grupper. Mange ejere vil blive nødt til at tage et lovpligtigt kursus i medicinhåndtering for at varetage de opgaver, som de i forvejen altid har gjort.

Herunder får du en kort oversigt over de mest vidtgående konsekvenser for hver gruppe af dyr.

Hunde og katte

Hunde og katte skal tilses af dyrlægen, uanset hvad det handler om. Hunde og katte skal også tilses af dyrlægen ved forlængelse af et forløb. I nogen tilfælde kan hunden eller katten først blive tildelt medicin efter en ansøgning om dispensation fra den nye veterinære EU-forordning. Dette forlænger naturligvis dyrets sygdomsforløb og forringer dyrets livskvalitet.

Kaniner

Kaniner kan ikke længere bedøves. Det tillader den nye veterinære EU-forordning ikke. Kaniner kan godt blive tilset af dyrlægen, men kan således ikke længere smertedækkes under en eventuel behandling. Det betyder i realiteten, at rigtig mange kaniner, der før ville kunne blive behandlet og overleve uden men, nu vil blive aflivet i stedet for.

Heste

Heste skal som hunde og katte altid tilses af dyrlægen, før en eventuel behandling kan finde sted. I nogen tilfælde vil det ikke være muligt at smertedække hesten. Det kan godt tænkes, at der på den bekostning også vil blive aflivet flere heste end før

Produktionsdyr

I Danmark har vi ikke for vane at give vores grise og køer medicin i nogen form uden en beviselig grund. Den nye veterinære EU-forordning gælder for alle EU-lande og har derfor den konsekvens, at vores grise og køer vil blive tvunget til at indtage langt mere antibiotika end før. Dette punkt er i direkte modstrid med intentionen med den ny veterinære EU-forordning.

Er vores dyrevelfærd i fare?

Det er lidt svært at svare på. Har du læst med indtil nu, er der mange indikationer på, at loven ikke direkte kommer til at højne vores dyrevelfærd. I andre af EU-medlemslandene kan det sagtens tænkes, at den nye veterinære EU-forordning højner dyrenes velfærd, men i Danmark havde vi i forvejen temmelig høje standarter på alle hylder.

En dyrlæge ville aldrig med sin gode samvittighed i behold undlade at smertedække dyr, inden han gik i gang med en smertefuld behandling. Det er en af de konsekvenser, som dyrlægerne nu skal arbejde med, efter at den nye veterinære EU-forordning er trådt i kraft. Det kan jo på ingen måde være i dyrets tarv at tilføre det mere smerte for at afhjælpe smerte, hvis det kan undgås.

De besværlige og langvarige procedure omkring ansøgninger om dispensation må også siges at være temmelig forringende for vores dyrevelfærd. Syge dyr kan komme til at vente i flere uger, før de kan få den rette behandling. Uger i smerte og sygdom som sagtens kunne undgås, hvis dyret havde været syg før skæringsdatoen.

Dyrlægernes frygt bør tages alvorlig

Dyrlægernes frygt er også til at tage at føle på. I Danmark har vi længe været opmærksomme på vores forbrug af medicin. Nu tvinges vi i mange tilfælde til at bruge mere end nødvendigt, hvilket jo er i direkte modstrid med hensigten for den nye veterinære EU-forordning.

Begrænsningerne for dyrlægerne betyder uden tvivl at vores dyr ikke længere drager nytte af vores dyrlægers store viden og erfaring, men nu må nøjes med fastlagte procedure, som ikke skaber rum for individuel behandling. Det må jo siges at være en både uforståelig og ganske alvorlig forringelse af vores dyrevelfærd.

Om producenterne af lægemidler vitterlig ophører med at lave lægemidlerne, kan kun tiden svare på. Hvis de gør, får det helt uoverskuelige konsekvenser, som uden tvivl vil gå hårdt ud over dyrevelfærden.

Tilsidesættelse af praktisk erfaring

I Danmark har vi kun yderst veluddannede dyrlæger med stor viden og mange kompetencer. De er dygtige på alle parametre. De har ikke haft for vane at smide om sig med unødigt meget medicin af den ene eller den anden slags. Deres viden og deres faglighed bliver tilsidesat med den nye veterinære EU-forordning. Det kan på ingen måde være godt for vores dyrs velfærd.

I Danmark har vi altid gået meget op i vores dyrs velfærd. Vi var blandt de første til at omlægge forholdene for produktionsdyr og til at indføre økologi i alle dele af landbruget. Vi havde et relativt højt dyrevelfærd før den nye veterinære EU-forordning.

Summa summarum må det siges at den nye veterinære EU-forordning ikke umiddelbart bringer noget godt med sig - i hvert fald i forhold til dyrevelfærd her i landet.

Vi er klar til at hjælpe dig

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?