Det vigtigste du bør vide om Hundeloven

Det vigtigste du bør vide om Hundeloven

04-09-2021

Hundeloven beskriver de forhold, hvorunder hunde skal indgå. Hundeloven beskriver, hvilke regler der er for registrering, for at gå med snor, for forsikring mv.

Er du hundeejer, skal du som minimum kende til de vigtigste love i hundeloven. Du kan potentielt miste din hund, fordi du ikke ved, hvordan lovgivningen er på det pågældende område.

Mærket og registreret før 8 uger gammel

Din hund skal være mærket og registret. Er den ikke det, vil politiet kræve det i en situation, hvor de finder ud af det. Det kunne være, at hunden er løbet væk, og politiet finder den.

Mærket og registrering skal ske, inden hunden/hvalpen er 8 uger gammel. Det kan derfor være noget sælgeren af hvalpen har stået for. Vær dog altid sikker, inden du henter hvalpen hjem.

Derudover skal hunden også have et halsbånd på, før den er 4 måneder gammel. På halsbåndet skal stå navn og adresse. Hyppigt tillægges også et telefonnummer, dog er det ikke et lovkrav.

En ansvarsforsikring der dækker hunden

Hvad sker der, hvis din hun bider et menneske? Her står du til ansvar for din hunds handlinger i samfundet. Du skal altså erstatte, hvad hunden beskadiger.

Det er et lovkrav, at du har en ansvarsforsikring, som dækker din hund. Så den altid er dækket ind, skulle den være årsag til et uheld, bid mm.

Det er vigtigt at pointere, at din ansvarsforsikring ikke dækker skader på din hund, medmindre andet er aftalt med din forsikring. Som udgangspunkt er det kun den skade, som din hund forårsager på et andet menneske eller ejendom, som dækkes.

Der er en overraskende stor gruppe danskere, som ikke har en ansvarsforsikring for deres hund. Det er lovpligtigt og kan være virkelig dyrt uden, skulle din hund forvolde skade.

Ligesom ulve, må omstrejfende hunde ikke skydes

Ulve må man ikke skyde, hvis de er på din grund. Du må heller ikke skyde hunde, der vildt strejfer rundt – heller ikke hvis de intet halsbånd har på.

Det har faktisk været tilfældet for få år siden, men er det altså ikke længere.

Grundejeren må dog fange hunden eller skræmme den bort. Fanger personen hunden, skal denne person kontakte myndighederne og holde den i live – give den mad.

Husk på, at hunden ikke er kriminel, selvom den måske er arrig. Den kan være løbet væk hjemmefra og være bange. Kan den fanges stille og roligt, er det klart det mest optimale.

Har den halsbånd, behøves myndighederne ikke informeres. Er hunden ofte kommet på din grund, kan du kontakte myndighederne, som kan kræve bedre tilsyn med hunden.

En gøende hund kan faktisk også rapporteres til myndighederne. Hvis den gør hyppigt, og det er til gene for dig, kan du rapportere det.

Politiet vil kræve hunden dæmpet. Kan ejeren ikke det, er det muligt, at hunden bliver fjernet fra grunden. Det er i de fleste tilfælde en vurderingssag for politiet, om hunden skal fjernes eller ej.

Du skal holde din hund i snor

Din hund kan have gået til hundetræning fra den var 8 uger gammel, til den nu er 8 år. Det er fuldstændig ligegyldigt for, om den skal gå med snor eller ej. I hundeloven står klart og tydeligt, at hunden skal være i snor, når den færdes på gader, parker, skov og lignende.

I visse parker og skove kan der forekomme andre regler. Hvis dette er tilfældet, skal disse overholdes. Gør dig selv den tjeneste at tjekke op på, om hunden må gå uden snor i skoven eller ej.

Udover at hunden som udgangspunkt altid skal gå i snor, er der også krav til snoren. Denne skal kunne gøres kort. En lang slap snor er altså ikke godkendt.

Årsagen er, at hunden skal kunne standes med det samme, skulle den blive aggressiv ved f.eks. synet af en anden hund.

Hunderacens lovlighed skal du selv søge information om

Der er mange hunderacer, som ikke er lovlige i Danmark. En stor del af disse racer blev ulovlige i 2010. Er hunden ældre, er den altså ikke ulovlig.

Hvis du er i tvivl, om hunden er lovlig, er det dit eget ansvar at tjekke op det. Du kan finde de mange hunderacer online. Du vil også kunne finde hjælp til, hvor langt ude din hund må dele race med en ulovlig hund.

Her stilles igen krav til, at du er oplyst om lovens ord, og at du er oplyst om hundens race. Derfor anbefales det altid, at du får en stamtavle for at være sikker.

Politiet kan kræve hunden aflivet, hvis den er ulovlig. Det er en forfærdelig situation for alle parter. Så gør dig og hunden den tjeneste at undersøge, om din hund er lovlig eller ej.

Din ansvarsforsikring gælder selvfølgelig ikke skader, din hund begår, hvis hunden er ulovlig.

Hvad siger hundeloven?

Hundeloven er en lov, der beskytter både hunde og mennesker. Den siger, at hundeejere har et ansvar for at holde deres hunde under kontrol. Dette gælder både i hjemmet og når hunden er ude.

Hundeloven siger også, at hundeejeren skal sørge for, at hunden ikke er til gene for andre. Dette gælder både hundens adfærd, støj og lugt.

Hundeloven siger også, at hundeejeren skal sørge for, at hunden er mærket og registreret. Dette er for at sikre, at hunden kan spores tilbage til ejeren, hvis den kommer til skade eller løber væk.

Hundeloven siger også, at hundeejeren har et ansvar for at sikre, at hunden ikke er til fare for andre. Dette gælder både hundens adfærd og hundens race. For en god ordens skyld selv om man ikke er enig med alt er det en god ide at følge loven da lov er lov. dette er inkl. at holde i line og mærkning af sin hund efter foreskrifterne.

Hvordan blev hundeloven til?

Hundeloven blev til som et resultat af den stigende popularitet af hunde som kæledyr og deres stigende tilstedeværelse i byer og familier. Dette førte til bekymringer om hunde, der udgør en risiko for mennesker og andre hunde. For at begrænse disse risici blev der udstedt en lov, der skulle regulere hundehold og sikre, at hundeejere overholder deres forpligtelser.

Loven indeholder bestemmelser om, hvilke hunderacer der er forbudt, hvor mange hunde man må have, hvordan man skal mærke hunde, hvordan man skal holde dem på pladser, hvordan man skal træne dem, og hvordan man skal håndtere herredømme og frygt. Den forbyder også brugen af mundkurve og andre former for voldelig adfærd mod hunde.

Hundeloven har været et vigtigt skridt i retning af at beskytte både hunde og mennesker mod unødvendig fare.

Hvorfor er hundeloven vigtig?

Hundeloven er meget vigtig, da den beskytter både hunde og mennesker. Den sikrer, at hunde har et trygt og ordentligt miljø at leve i, og at de ikke udsættes for overgreb eller misbrug. Den sikrer også, at hundeejere har klare forpligtelser og regler, de skal følge.

Hundeloven giver også regler for, hvilke hunderacer der er forbudt, og hvilke der er tilladt. Den regulerer også, hvor mange hunde man må have, og hvor mange pladser der skal være til rådighed for hundene. Den regulerer også, hvordan hunde skal mærkes, og hvordan de skal behandles.

Hundeloven er også vigtig for at forhindre, at hunde udvikler frygt og aggression. Den regulerer, hvordan hundeejere skal behandle deres hunde, herunder hvordan de skal håndtere herredømme og frygt.

Hvad sker der, hvis man ikke overholder hundeloven?

Hvis man ikke overholder hundeloven, kan det få alvorlige konsekvenser. Det kan f.eks. betyde, at man kan blive pålagt bøder, få forbud mod at eje en hund, eller endda få sin hund taget fra sig. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er bestemte regler, som man skal følge, når man har en hund. Dette omfatter f.eks. at registrere sin hund, sørge for at den har en mundkurv hvis dette er nødvendigt, når den er i offentligheden, og at den ikke er en af de forbudte hunderacer. Derudover skal man sørge for, at hunden ikke forstyrrer andre, f.eks. ved at løbe væk eller ved at gø. Endelig skal man sørge for, at hunden ikke trænger ind på andres pladser, og at man ikke forsøger at etablere herredømme over andre hunde. Hvis man ikke overholder disse regler, kan det få alvorlige konsekvenser.

Hundelovens bødetakster

 • Overtrædelse af § 1, stk. 1, ved som besidder af en hund ikke at have sørget for, at hunden, inden den er 8 uger gammel, er mærket og registreret 2.000 kr.
 • Overtrædelse af § 1, stk. 1, ved som besidder af en hund ikke at have sørget for, at hunden, fra den er 4 måneder gammel, bærer halsbånd forsynet med et skilt, der angiver besidderens navn og adresse 1.000 kr.
 • Overtrædelse af § 3, stk. 1, 1.-3. pkt., ved at have ladet en hund færdes uden ledsagelse på gader, veje, stier eller pladser mv., der er åbne for almindelig færdsel, i byer og områder med bymæssig bebyggelse 2.000 kr.
 • Overtrædelse af bestemmelser fastsat af kommunalbestyrelsen i medfør af § 3 a, stk. 1, om, at hunde skal føres i bånd 2.000 kr.
 • Overtrædelse af § 3, stk. 1, 1.-3. pkt., eller § 3 a, stk. 1, i kombination med bid eller forvoldt skade, idet bødepåstanden i øvrigt kan forhøjes under hensyn til skadernes omfang 4.000 kr.
 • Overtrædelse af § 3, stk.2, ved uden for byer og områder med bymæssig bebyggelse som besidder af en hund at have undladt at drage omsorg for, at den ikke strejfer om 2.000 kr.
 • Overtrædelse af pålæg givet i medfør af § 4, stk. 1 800 kr.
 • Overtrædelse af § 6, stk. 1, ved som besidder af en hund at have undladt at træffe de foranstaltninger, der efter forholdene må anses påkrævet for at forebygge, at hunden volder andre skade, idet bødepåstanden i øvrigt kan forhøjes under hensyn til skadernes omfang 4.000 kr.
 • Overtrædelse af pålæg givet i medfør af § 6, stk. 2, nr. 1-3, eller stk. 3, jf. § 12, stk. 3.000 kr.
 • Overtrædelse af forbud mod hundekampe i medfør af § 6 d – uden skærpende omstændigheder (se nedenfor om skærpende omstændigheder) 10.000 kr.
 • Overtrædelse af § 8, stk. 2, ved som besidder af en hund at have undladt at holde den ansvarsforsikret 3.000 kr.

Sidst opdateret den 29/12-2022 - kilde Retsinfomation.

Vi er klar til at hjælpe dig

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?