Pasningsvejledning af sumpskildpadder

Pasningsvejledning af sumpskildpadder

10-09-2021

Der findes faktisk flere forskellige arter inden for sumpskildpadder. I det nedenstående vil der være en generel pasningsvejledning af sumpskildpadder. Det er derfor vigtigt, at du også undersøger, hvad der gælder helt specifikt for den art som du har. Men brug gerne nedenstående guide som udgangspunkt for, hvordan du skal passe din sumpskildpadde.

Om sumpskildpadder

I naturen opholder sumpskildpadden sig enten i, eller tæt på, vand. Det kan være alle former for vand. Blandt andet sumpe, vandhuller eller floder. Sumpskildpadden er vant til et varmt miljø. Den kommer nemlig fra tropiske lande. Sumpskildpadden tilbringer det meste af sit liv i vandet. Det er ganske enkelt her, padden vil føle sig mest tryg. Der er også her, hvor padden kan bevæge sig hurtigst og lettest. Når du derfor ser en sumpskildpadde på land, vil det oftest være for at sole eller tørre sig. Eller for at søge føde og lægge æg.

Sådan ser en sumpskildpadde ud

Selvom der findes flere underarter af sumpskildpadder, vil de alle sammen dog alligevel have nogle træk, der går på tværs af arterne. Blandt andet har de alle svømmehud mellem deres tæer. Derudover har de også et mere fladt skjold, når du sammenligner dem med andre padder. De er skabt således, fordi det giver dem mindre modstand, når de opholder sig under vand. Derudover har sumpskildpadderne også lange kløer. Nogle arter af sumpskildpadder kan faktisk blive større end mennesker. Derfor er det også vigtigt, at du udvælger den helt rigtige underart.

Når sumpskildpadder reproducerer sig

En pasningsvejledning af sumpskildpadder bør naturligvis også forholde sig til formeringen. Som udgangspunkt bliver en skildpadde kønsmoden, når den er mellem 5 til 7 år. Her kan padderne godt finde på at formere sig. En hunskildpadde vil, efter formeringen, grave sine æg ned i ca. 2,5-5 cm dybde. Æggene vil være nedgravet under hele udrugningsperioden. Perioden vil typisk vare mellem 65-140 dage. Det er derfor vigtigt, at du sørger for, at dine skildpadder har mulighed for at grave i jorden i terrariet. Når en skildpadde har æg i maven, kan hun godt nægte at spise. I stedet vil hun ofte begynde at grave rundt omkring i dit terrarium. Hun vil typisk spise igen, når æggene er blevet gravet ned.

En sumpskildpaddes foder

Det bør fremgå af enhver pasningsvejledning af sumpskildpadder, at de er kødædere. I naturen fanger de derfor det meste af deres føde i vandet, hvor de er hurtigst. I fangenskab er det vigtigt, at du giver din skildpadde en varieret kost, der også består af levende foderdyr. Det kan blandt andet være muslinger, regnorme eller småfisk. Derudover kan du med fordel også give padderne noget grønt og nogle planter. Det kan eksempelvis være rucola eller blade fra mælkebøtte. Det er et godt punkt at få med, hvis du er ved at lave en pasningsvejledning af sumpskildpadder.

Sådan fodrer du en sumpskildpadde

Lejlighedsvist kan du godt også godt fodre din sumpskildpadde med foder fra frost. Men da padden nyder at fange sin egen føde, er det en god idé at lade den gøre det. Når du fodrer din skildpadde, bør du anvende en pincet. På den måde kan du nemlig sikre dig, at alle padderne får noget at spise. Derudover minimerer du også risikoen for, at vandet bliver snavset. Dine voksne skildpadder skal fodres hver anden dag, og deres små unger skal fodres hver dag. Det er desuden meget vigtigt, at du holder øje med dine skildpadders vægt. De har en tendens til overvægt, når de er i fangenskab.

Husk at give din sumpskildpadde vitaminer

En sumpskildpadde er afhængig af at få nok kalk og vitaminer. Særligt kalk er vigtig, da skildpadden har brug for det til at opbygge sit skjold. Typisk vil skildpadden ikke få nok kalk gennem sit foder. Derfor er det nødvendigt, at du supplerer fodret med noget kalk. Derudover er det også en god idé at give din skildpadde nogle vitaminer, så den holder sig sund og rask. Det er et enormt vigtigt punkt på din pasningsvejledning af sumpskildpadder.

Når du skal indrette et bosted til din skildpadde

Ingen pasningsvejledning af sumpskildpadder uden også at berøre emnet om, hvordan din skildpadde bør leve. I terrariet bør der være en fjerdedel landdel. Alle dine skildpadder skal kunne opholde sig på landdelen samtidig. Hvis du har hunskildpadder, skal der være nok jord til, at de kan grave deres æg ned. Resten af terrariet skal bestå af vand. Du kan fordel lægge nogle sten i vandet, så skildpadderne lettere kan komme op til overfladen og få luft.

Anvend gerne aqua-terrarie

Da den optimale indretning af et terrarie til en sumpskildpadde indeholder både vand og en landdel, vil det ofte være bedst med en blanding af både et terrarium og akvarium. Den slags bur er heldigvis opfundet og kaldes for et aqua-terrarie. Her vil der være en undervandsdel, der minder om et akvarium. Derudover er der også en landdel, der i stedet minder om et terrarium. At anvende et aqua-terrarie er et godt råd, der desværre ikke fremgår på alle former for pasningsvejledning af sumpskildpadder.

Sådan har sumpskildpadderne det bedst i aqua-terrariet

I både landdelen og vanddelen af aqua-terrariet bør der være groft akavariegrus på bunden. Det skal du jævnligt tage op og skylle. Derudover er det også en stor fordel med en pumpe til aqua-terrariet, da sumpskildpadder desværre sviner meget. Temperaturen inden i aqua-terrariet bør være på ca. 25 grader. Du når lettest op på den temperatur ved at installere en varmekolbe i vandet. Det er vigtigt, at du afskærmer varmekolben. Ellers risikerer du, at dine skildpadder brænder sig på den. Det er også et vigtigt element at have med på din pasningsvejledning af sumpskildpadder.

Når du skal rengøre dit terrarie

Når du holder sumpskildpadder, er det vigtigt, at du på daglig basis fjerner gamle rester fra fodringen. Derudover skal du også udskifte en tredjedel af vandet i aqua-terrariet. Du kan gøre det hele lettere for dig selv ved at anskaffe dig et filter til terrariet. I så fald behøves du kun skifte vandet én gang om ugen. Du skal dog stadig skifte en tredjedel. Derudover er det også vigtigt, at du renser filteret jævnligt. Ellers kan det ikke rense vandet ordentligt. Det er også vigtigt at notere ned, hvis du laver din egen personlige pasningsvejledning af sumpskildpadder.

Sådan håndterer du din skildpadde

Som et sidste punkt på en pasningsvejledning om sumpskildpadder, bør der være lidt om håndteringen. En sumpskildpadde bryder sig ikke om at blive taget ud af sine vante omgivelser. Derfor bør du kun håndtere den, når det er absolut nødvendigt. Når det er nødvendigt, håndterer du bedst skildpadden ved at gribe fat mellem dens for- og bagben. Skildpadden har en meget kraftigt bid, og det er derfor vigtigt, at du altid sørger for, at den ikke kan nå dine fingre. Netop derfor anbefaler vi også, at børn ikke selv tager skildpadder op.

Køb udstyr og foder til sumpskildpadder hos Dyreverdenen.

Vi er klar til at hjælpe dig

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?